Υπηρεσία Επικοινωνίας & ΣυνεργασίαςΗ υπηρεσία επικοινωνίας και συνεργασίας προσφέρει στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς τις δυνατότητες πραγματοποίησης δωρεάν τηλεφωνικών κλήσεων μέσω του διαδικτύου (VoIP) με φωνή ή βίντεο, την τηλεφωνική συνδιάσκεψη μεταξύ πολλών χρηστών, την αποστολή φωνητικών μηνυμάτων (voice mail), τη λήψη fax με αυτόματη προώθηση στο email, κ.λπ. Κάθε χρήστης με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, θα αποκτήσει αυτόματα ένα δεκαψήφιο "ιδιωτικό" τηλεφωνικό αριθμό για χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε σημείο έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, και όχι μόνο εντός του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.