Οδηγίες ρύθμισης και χρήσης συσκευών ΑΤΑ και IP Τηλεφώνων

Προσαρμογείς Τηλεφώνου (ATA)

Ένας προσαρμογέας αναλογικού τηλεφώνου (analog telephone adapter - ATA) είναι μια συσκευή που ενσωματώνει λειτουργίες VoIP, συνδέεται σε ένα τοπικό δίκτυο, μέσω μιας θύρας Ethernet, και επιτρέπει σε αναλογικά τηλέφωνα ή συσκευές fax, που συνδέονται σε αναλογικές θύρες (fxs), να πραγματοποιούν κλήσεις μέσω του IP δικτύου.
Τα ΑΤΑ είναι μια οικονομική λύση που επιτρέπει σε υφιστάμενες τηλεφωνικές συσκευές να ενσωματωθούν σε ένα δίκτυο υπηρεσιών VoIP και να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις.

Ρυθμίσεις Cisco ATA 186

Για τη σύνδεση του Cisco ΑΤΑ 186 στην υπηρεσία απαιτείται η αλλαγή firmware ώστε να υποστηρίζει το πρωτόκολλο SIP. Το νεότερο firmware καθώς και το εργαλείο αναβάθμισης μπορείτε να τα προμηθευτείτε απο την ιστοσελίδα http://software.cisco.com/download/

Ακολουθούν οδηγίες εγκατάστασης, αλλαγής firmware και ρύθμισης για το Cisco ATA 186.

Οδηγίες Cisco ATA 186


ΙΡ Τηλέφωνα

Τα IP τηλέφωνα ή διαδικτυακά τηλέφωνα, είναι τηλεφωνικές συσκευές με ενσωματωμένες λειτουργίες VoIP που συνδέονται κατευθείαν σε ένα τοπικό δίκτυο, για παράδειγμα σε ένα μεταγωγέα Ethernet, και μπορούν να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις μέσω του IP δικτύου.
Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81