Συνδιάσκεψη

Η υπηρεσία συνδιάσκεψης επιτρέπει την ταυτόχρονη συνομιλία τριών ή περισσότερων χρηστών.

Χρήση της υπηρεσίας συνδιάσκεψης

Ο χρήστης που επιθυμεί μια συνδιάσκεψη (διαχειριστής) εκτελεί τα ακόλουθα βήματα:

1. Ενημερώνει τους υποψήφιους συνομιλητές για την ώρα διεξαγωγής της συνδιάσκεψης, τον τηλεφωνικό αριθμό του και τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.

2. Την ώρα διεξαγωγής της συνδιάσκεψης, ο διαχειριστής καλεί * (αστέρι) και τον δεκαψήφιο προσωπικό αριθμό του.

3. Σύμφωνα με τις οδηγίες δηλώνει τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης που επέλεξε.

4. Αναμένει τους συνομιλητές να συνδεθούν.


Οι ενδιαφερόμενοι συνομιλητές, την καθορισμένη ώρα, εκτελούν τα ακόλουθα βήματα:

1. Καλούν * (αστέρι) και τον δεκαψήφιο αριθμό που τους έχει πει ο διαχειριστής.

2. Ακολουθούν τις οδηγίες και πληκτρολογούν τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης που επίσης τους έχει δοθεί.

3. Εισέρχονται στην συνομιλία.


Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81