Άμεσο Μήνυμα

Η υπηρεσία άμεσου μηνύματος επιτρέπει την ανταλλαγή σύντομων γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Ανάλογα με τις δυνατότητες των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι χρήστες, μπορεί να προσφέρονται και άλλες υπηρεσίες, όπως π.χ. μεταφορά αρχείων και λίστας επαφών.
Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81