Υπηρεσία Call Center

Η υπηρεσία Επικοινωνίας & Συνεργασίας υλοποιεί ένα σύγχρονο Call Center για τις ιδιαίτερες ανάγκες Τεχνικής Υποστήριξης των χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Απευθύνεται σε όλα τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης του ΠΣΔ, που είναι κατανεμημένα σε διάφορα σημεία της χώρας. Κάθε Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης καθορίζει τους δικούς του εκπροσώπους (agents) που θα υποδέχονται τις κλήσεις τεχνικής υποστήριξης μέσω δυναμικών ουρών αναμονής. Η δρομολόγηση των κλήσεων, εντός του ΠΣΔ, προς τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης είναι δωρεάν.

Στα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης προσφέρονται δυνατότητες όπως διαδραστικά φωνητικά μηνύματα, υπηρεσίες φωνητικής ενημέρωσης, στατιστικά στοιχεία, δυναμική προβολή πληροφοριών με απώτερο σκοπό την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του ΠΣΔ.

Οι τελικοί χρήστες του ΠΣΔ καλώντας τον αριθμό 8011180181 θα δρομολογούνται αυτόματα, με ένα ευφυή τρόπο, στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του ΠΣΔ της περιοχής τους.
Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81