Κατάσταση ηλεκτρονικής παρουσίας (presence)

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής παρουσίας έχει σκοπό να προβάλλει μια ένδειξη της ηλεκτρονικής κατάστασης ενός χρήστης.

Ορισμένες συνηθισμένες καταστάσεις είναι:

• Διαθέσιμος, ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στην υπηρεσία και μπορεί να λάβει μηνύματα ή κλήσεις.

• Διαθέσιμος για chat, ενημερώνονται οι συνεργάτες σας ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με chat αλλά όχι με κλήση (παραμένετε συνδεδεμένος).

• Λείπω/απουσιάζω, ενημερώνονται οι συνεργάτες σας ότι απουσιάζετε από τον χώρο / υπολογιστή σας (παραμένετε συνδεδεμένος).

• Μην Ενοχλείτε, ενημερώνονται οι συνεργάτες σας ότι δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις ή μηνύματα, παραμένετε όμως συνδεδεμένος στην υπηρεσία.

• Χωρίς σύνδεση, αποσυνδέεστε από την υπηρεσία.

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Παρουσίας

Ο συμβολισμός της κατάστασης / παρουσίας εξαρτάται από την εφαρμογή του χρήστη. Για να λαμβάνετε την ένδειξη της κατάστασης ενός συνεργάτη σας πρέπει να τον δηλώσετε στις επαφές της εφαρμογής σας.
Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81