Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνίας και συνεργασίας είναι οι εξής:

Κλήση (Call)

Συνδιάσκεψη (Conference)

Βίντεοδιάσκεψη (Video Conference)

Φωνητικό Μήνυμα (voice mail)

Ηλεκτρονικό Fax (fax to e-mail)

Ηλεκτρονική Παρουσία (Presence)

Άμεσο Μήνυμα (Instant Messaging)

Call Center

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες μπορεί να γίνει με τη χρήση διαδικτυακών τηλεφωνικών συσκευών, με προσαρμογείς τηλεφωνικών συσκευών (ΑΤΑ) καθώς και μέσω ειδικών εφαρμογών λογισμικού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη πρόσβαση στις υπηρεσίες μπορείτε να δείτε στη σελίδα Πρόσβαση στις Υπηρεσίες.


Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81