Οδηγίες ρύθμισης και χρήσης Εφαρμογών Λογισμικού

Εφαρμογές Λογισμικού

Υπάρχει μια πληθώρα εφαρμογών ανοικτού λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SIP και φιλοξενούνται σε διάφορες συσκευές, όπως σταθερούς ή φορητούς υπολογιστές, tablets, smart phones, κ.ά. και λειτουργικά συστήματα.

Προτεινόμενες ενδεικτικές εφαρμογές.

Λειτουργικό Σύστημα Εφαρμογή Σύνδεσμος
Microsoft Windows 7/8 Jitsi (Ρυθμίσεις) https://jitsi.org
Microsoft Windows XP Microsip (Ρυθμίσεις) http://www.microsip.org/
Linux Jitsi (Ρυθμίσεις) https://jitsi.org/
Android/iOS Zoiper (Ρυθμίσεις) http://www.zoiper.com


Ρυθμίσεις εφαρμογής Jitsi
Ρυθμίσεις εφαρμογής Microsip
Ρυθμίσεις εφαρμογής Zoiper για iOS/Android


Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81