Η Υπηρεσία

Δυνατότητες

Η υπηρεσία επικοινωνίας και συνεργασίας προσφέρει στους χρήστες που βρίσκονται εντός του ΠΣΔ τις ακόλουθες δυνατότητες:
 • πραγματοποίηση κλήσεων, με φωνή ή βίντεο, προς άλλους χρήστες της υπηρεσίας
 • τηλεφωνική συνδιάσκεψη μεταξύ πολλών χρηστών (voice conference)
 • φωνητικό μήνυμα (voice mail) με αυτόματη αποστολή στο email του καλούμενου
 • λήψη fax με αυτόματη προώθηση στο email του παραλήπτη (Fax to email)
 • ανταλλαγή άμεσου μηνύματος (Instant messaging)
 • ένδειξη κατάστασης ηλεκτρονικής παρουσίας (presence)
Στο πλαίσιο ανάπτυξης της υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη υποσύστημα (Call Center) για την διαχείριση, με ευφυή τρόπο, των κλήσεων προς τον ενιαίο αριθμό 801.11.801.81 της υπηρεσίας υποστήριξης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Helpdesk).


Οφέλη

Μερικά οφέλη από την ανάπτυξη της υπηρεσίας είναι:
 • Διευκολύνεται η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των χρηστών.
 • Επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών από τους μαθητές, με ασφαλή τρόπο, καθώς η πρόσβαση είναι πιστοποιημένη και επιτρέπεται μόνο στους κατόχους λογαριασμού του ΠΣΔ.
 • Δημιουργούνται προϋποθέσεις αξιοποίησης των υπηρεσιών ως ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
 • Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης του ΠΣΔ (helpdesk).
 • Εξοικονομούνται πόροι, καθώς η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας γίνεται δωρεάν.


Η υπηρεσία επικοινωνίας και συνεργασίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 5, με τίτλο «Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ (εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης)», του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ - οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση».
Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81