Βίντεοδιάσκεψη

Η υπηρεσία βιντεοδιάσκεψης προσφέρει δυνατότητες βιντεοδιάσκεψης μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άμεσα μεταξύ δύο χρηστών όταν το επιτρέπει ο τερματικός εξοπλισμός τους, δηλαδή διαθέτει κάμερα και οθόνη, όπως π.χ. ένας H/Y ή ένα βιντεοτηλέφωνο.

Χρήση της υπηρεσίας Βιντεοδιάσκεψης

Για την πραγματοποίηση της βιντεοδιάσκεψης, ο χρήστης πληκτρολογεί τον αριθμό τηλεφώνου ή το όνομα του χρήστη που επιθυμεί να καλέσει και το σύστημα αναλαμβάνει την σύνδεση.
Υποστήριξη Χρηστών

801 11 801 81